Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

My, nižšie podpísaní, požadujeme od vlády rešpektovať skutočnosť, že väčšina obyvateľstva si želá ukončenie konfliktu na Ukrajine a

že väčšina obyvateľov našej krajiny nepodporuje ďalšie dodávky zbraní do tohto vojenského konfliktu.

Preto požadujeme od vlády okamžité zastavenie dodávok zbraní do konfliktu na Ukrajine.

Žiadame vládu, aby viedla našu krajinu k absolútnemu dištancovaniu sa od konfliktu s Ruskou federáciou.

Veľmi naliehavo vyzývame štáty Ruskej federácie, Ukrajiny, Spojených štátov amerických, Číny, Francúzska a Veľkej Británie,

aby okamžite začali spoločné mierové rokovania a našli kompromisné riešenie, ktoré ukončí konflikt na Ukrajine a zabezpečí mier do budúcnosti.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.